Ahmedabad  2006.8
Ahmedabad  2006.1
Amsterdam  2011.6
Amsterdam  2011.6
Amsterdam  2010.6
Amsterdam  2008.10
Antwerp  2010.7
Antwerp  2010.7
Barcelona  2009.10
Barcelona  2009.10
Beijing  2007.5
Beijing  2007.5
Belgrade  2002.9
Berlin  2006.5
Bogota  2004.9
Brisbane  2004.12
Brussels  2010.7
Brussels  2010.7
Brussels  2003.9
Cairo  2002.3
Cairo  2002.3
Cairo  2002.3
Cairo  2002.3
Cairo  2002.3
Cali  2011.6
Cape Town  2012.7
Changzhou  2008.4
Changzhou  2008.4
Changzhou  2008.4
Changzhou  2008.4
Changzhou  2008.4
Changzhou  2007.10
Chongqing  2007.7
Chongqing  2007.7
Dalian  2009.9
Dalian  2009.9
Dalian  2009.9
Dalian  2008.2
Dalian  2008.2
Dalian  2008.2
Dar es Salaam  2016.10
Dar es Salaam  2017.3
Dar es Salaam  2017.3
Dar es Salaam  2017.3
Dar es Salaam  2017.3
Dar es Salaam  2017.3
Dhaka  2004.11
Dhaka  2003.8
Dhaka  2003.8
Dhaka  2003.8
Dhaka  2003.8
Dhaka  2004.3
Dhaka  2004.10
Dhaka  2004.3
Dhaka  2004.3
Dhaka  2004.9
Dhaka  2004.9
Dhaka  2004.9
Dhaka  2004.9
Dhaka  2004.7
Dhaka  2003.8
Dhaka  2003.8
Dhaka  2003.8
Dhaka  2003.8
Dhaka  2003.8
Dhaka  2003.8
Dongguan  2011.8
Gold Coast  2014.1
Gold Coast  2014.12
Guangzhou  2005.11
Guangzhou  2005.11
Guangzhou  2008.11
Guangzhou  2008.11
Guangzhou  2010.5
Guangzhou  2010.5
Guangzhou  2010.3
Guangzhou  2008.11
Guangzhou  2008.11
Guangzhou  2009.11
Guangzhou  2008.7
Guangzhou  2008.7
Guangzhou  2008.6
Guangzhou  2007.3
Guangzhou  2004.11
Guangzhou  2005.5
Guangzhou  2007.5
Guangzhou  2005.4
Hangzhou  2009.7
Hangzhou  2006.7
Hanoi  2016.10
Harbin  2007.8
Harbin  2007.8
HCM City  2002.1
Hefei  2010.1
Hong Kong  2010.5
Hong Kong  2008.7
Hong Kong  2009.10
Hong Kong  2009.10
Hong Kong  2005.12
Hong Kong  2006.4
Hong Kong  2005.5
Hong Kong  2005.5
Hong Kong  2005.2
Islamabad  2015.12
Istanbul  2011.12
Istanbul  2011.11
Istanbul  2011.11
Jakarta  2012.5
Jakarta  2012.5
Jakarta  2006.12
Jakarta  2006.12
Jakarta  2006.12
Jinan  2008.5
Jinan  2008.5
Kolkata  2003.7
Kolkata  2003.7
Kolkata  2003.7
Kuala Lumpur  2014.6
Kuala Lumpur  2014.6
Kuala Lumpur  2012.10
Kuala Lumpur  2012.10
Kuala Lumpur  2012.7
Kuala Lumpur  2008.1
Kunming  2008.3
Kunming  2008.3
Kunming  2008.3
Kunming  2008.3
Kunming  2008.3
Lanzhou  2012.3
Lanzhou  2012.3
Lanzhou  2009.12
Leon  2013.6
Lima  2011.6
London  2012.6
London  2012.6
London  2012.6
London  2012.6
London  2012.6
London  2012.6
London  2012.6
London  2012.6
London  2012.6
London  2012.6
Los Angeles  2002.2
Lyon  2009.9
Lyon  2009.9
Medan  2012.3
Medan  2012.3
Mexico City  2013.6
Mexico City  2008.9
Mexico City  2008.9
Nanjing  2006.1
Nantes  2010.6
Nantes  2010.6
New York  2009.1
New York  2007.9
New York  2007.9
Osaka  2016.1
Paris  2010.6
Paris  2010.6
Paris  2010.6
Paris  2010.6
Paris  2009.10
Paris  2009.10
Paris  2009.10
Pereira  2007.10
Pyongyang  2011.10
Pyongyang  2011.10
Quito  2008.10
Rio de Janeiro  2014.1
Rotterdam  2018.8
Seoul  2006.4
Seoul  2005.8
Shenzhen  2004.8
Shenzhen  2008.1
Shenzhen  2004.8
Shenzhen  2004.8
Singapore  2009.5
Singapore  2009.5
Singapore  2006.8
Taiyuan  2008.7
Taiyuan  2008.7
Tianjin  2014.9
Tokyo  2005.5
Ulaanbaatar  2009.10
Ulaanbaatar  2011.5
Urumqi  2011.11
Utrecht  2010.7
Utrecht  2010.7
Utrecht  2010.7
Utrecht  2010.7
Utrecht  2010.7
Utrecht  2010.7
Wuhan  2010.4
Wuhan  2007.6
Wuhan  2007.6
Wuhan  2007.6
Wuhan  2007.6
Wuxi  2007.5
Xian  2009.9
Xian  2009.9
Xian  2009.9
Xian  2009.9
Xian  2009.9
Yancheng  2010.4
Zanzibar  2004.6
Zhengzhou  2009.7
Zhengzhou  2009.7
Zhengzhou  2009.7
Zhengzhou  2009.7
Zhoushan  2014.3