shameful behaviour - VEHICLES IN BUS LANES

Bangkok  2014.4
Bangkok  2010.8
Bangkok  2010.8
Bangkok  2010.8
Bangkok  2010.8
Bangkok  2010.8
Bangkok  2004.1
Boston  2006.4
Chongqing  2009.3
Dalian  2009.9
Dalian  2009.9
Guangzhou  2010.8
Guangzhou  2008.5
Guiyang  2017.5
Guiyang  2017.4
Guiyang  2017.4
Guiyang  2017.4
Guiyang  2017.4
Guiyang  2017.4
Hangzhou  2009.7
Hangzhou  2009.7
Hangzhou  2009.7
Hangzhou  2009.7
Hangzhou  2007.12
Hangzhou  2007.12
Hangzhou  2007.12
Hangzhou  2007.12
Hefei  2010.7
Hefei  2010.7
Hefei  2010.1
Hefei  2010.1
Hefei  2010.1
Hefei  2010.1
Jakarta  2012.1
Jakarta  2012.1
Jakarta  2011.5
Jakarta  2011.5
Kunming  2008.3
Kunming  2003.9
Kunming  2003.9
Kunming  2003.9
Kunming  2004.8
Kunming  2004.11
Leon  2013.6
Nanchang  2018.12
Nanchang  2018.12
Nanchang  2018.12
Nanchang  2018.12
Nanchang  2018.12
Nanchang  2018.12
Nanchang  2018.12
Nanchang  2018.12
Nanchang  2018.12
Nanchang  2017.7
New York  2011.11
New York  2011.11
Sao Paulo  2004.10
Seoul  2016.5
Seoul  2016.5
Shanghai  2017.6
Shanghai  2017.6
Singapore  2009.5
Singapore  2009.5
Singapore  2009.5
Taipei  2014.7
Urumqi  2011.11
Urumqi  2011.11
Urumqi  2011.11
Urumqi  2011.11
Urumqi  2011.11
Urumqi  2011.11
Urumqi  2011.11
Urumqi  2011.11
Urumqi  2011.11
Urumqi  2011.11
Wuhan  2018.4
Wuhan  2018.4
Wuhan  2018.4
Zhengzhou  2009.7
Zhengzhou  2009.7
Zhongshan  2018.11
Zhoushan  2014.3