paratransit & taxis - MICROBUSES

Bangkok  2008.1
Bangkok  2004.12
Bangkok  2005.1
Bogota  2002.2
Bogota  2002.2
Cairo  2002.3
Cairo  2002.3
Cairo  2002.3
Cairo  2002.3
Cairo  2002.3
Cairo  2002.3
Cairo  2002.3
Cairo  2002.3
Cairo  2002.3
Dar es Salaam  2005.2
Dar es Salaam  2003.5
Dar es Salaam  2005.4
Dhaka  2004.9
Dhaka  2004.9
Dhaka  2004.7
Dhaka  2004.10
Dhaka  2003.8
Guangzhou  2008.7
Guangzhou  2008.5
Hangzhou  2005.6
Islamabad  2015.12
Jakarta  2011.5
Jakarta  2011.5
Jakarta  2011.5
Lahore  2015.3
Manila  2015.1
Manila  2015.1
Manila  2015.1
Manila  2015.1
Manila  2015.1
Manila  2015.1
Manila  2015.1
Manila  2015.1
Manila  2003.12
Medan  2012.3
Medan  2012.3
Medan  2012.3
Medan  2012.3
Medan  2012.3
Medan  2012.3
Medan  2012.3
Medan  2012.3
Medan  2012.3
Mexico City  2013.1
New York  2009.10
Rio de Janeiro  2014.8
Surabaya  2006.8
Surabaya  2006.8
Ulaanbaatar  2009.10
Ulaanbaatar  2009.10
Zanzibar  2004.6
Zanzibar  2004.6
Zanzibar  2004.6
Zanzibar  2004.6
Zanzibar  2004.6