freight - TRUCKS

Beijing  2008.9
Brussels  2010.7
Cairo  2002.3
Cairo  2002.3
Chongqing  2008.3
Delhi  2003.7
Dhaka  2004.9
Dhaka  2004.7
Dhaka  2004.7
Guangzhou  2010.6
Guangzhou  2010.6
Guangzhou  2010.6
Guangzhou  2010.5
Guangzhou  2010.5
Guangzhou  2010.5
Guangzhou  2010.5
Hanoi  2016.10
Harbin  2007.10
Harbin  2007.8
Harbin  2007.8
Hong Kong  2015.4
Islamabad  2015.12
Jakarta  2012.5
Jinan  2008.5
Jinan  2008.5
Lanzhou  2009.3
Lanzhou  2009.2
London  2012.6
London  2012.6
London  2012.6
London  2012.6
Macau  2005.5
Medan  2012.3
Medan  2012.3
Mexico City  2008.9
Mexico City  2008.9
Nantes  2010.6
Nantes  2010.6
Nantes  2010.6
Nantes  2010.6
New York  2007.9
Sao Paulo  2007.8
Sao Paulo  2007.8
Stuttgart  2008.6
Taiyuan  2008.7
Tokyo  2005.5
Tokyo  2005.5
Ulaanbaatar  2009.10
Ulaanbaatar  2011.5
Urumqi  2011.11
Wuhan  2007.6
Wuhan  2007.6
Wuhan  2007.6
Wuxi  2007.5
Wuxi  2007.5
Wuxi  2007.5
Zanzibar  2004.6
Zanzibar  2004.6