bus stops - BUS STOP CONGESTION

Almaty  2013.4
Bangkok  2004.1
Bangkok  2004.1
Bangkok  2004.5
Bangkok  2004.5
Bangkok  2004.5
Bangkok  2004.5
Bangkok  2003.8
Bangkok  2003.8
Bangkok  2003.3
Bangkok  2003.8
Bangkok  2003.8
Beijing  2008.9
Bogota  2002.2
Chengdu  2013.7
Chengdu  2013.7
Chengdu  2013.7
Chengdu  2004.8
Dalian  2009.9
Dalian  2009.9
Dar es Salaam  2017.3
Dar es Salaam  2017.3
Dar es Salaam  2017.3
Delhi  2003.7
Delhi  2003.7
Dhaka  2004.3
Dhaka  2004.9
Dhaka  2003.8
Dhaka  2003.8
Dhaka  2004.3
Dhaka  2004.9
Dhaka  2004.7
Dhaka  2003.8
Dhaka  2003.8
Guangzhou  2005.5
Guangzhou  2009.3
Guangzhou  2008.3
Guangzhou  2008.3
Guangzhou  2006.3
Guangzhou  2006.3
Guangzhou  2006.3
Guangzhou  2007.2
Guangzhou  2007.2
Guangzhou  2005.11
Guangzhou  2005.11
Guangzhou  2005.4
Guangzhou  2005.4
Guangzhou  2005.6
Guangzhou  2005.6
Guangzhou  2005.6
Guangzhou  2005.6
Guangzhou  2005.11
Guangzhou  2010.6
Guangzhou  2010.6
Guangzhou  2006.1
Guangzhou  2006.1
Guangzhou  2006.1
Guangzhou  2006.1
Guangzhou  2006.1
Guangzhou  2006.1
Guangzhou  2009.3
Guangzhou  2008.12
Guangzhou  2008.12
Guangzhou  2010.1
Guangzhou  2010.1
Guangzhou  2009.11
Guangzhou  2005.6
Guangzhou  2005.5
Guangzhou  2006.3
Guangzhou  2006.3
Guangzhou  2007.2
Guangzhou  2006.12
Guangzhou  2005.4
Guangzhou  2006.7
Guangzhou  2007.2
Guangzhou  2007.2
Guangzhou  2005.8
Guangzhou  2005.8
Guangzhou  2005.11
Guangzhou  2005.8
Guangzhou  2005.4
Guangzhou  2004.11
Guangzhou  2004.11
Harbin  2008.5
Kolkata  2003.7
Kuala Lumpur  2015.11
Kunming  2008.3
Kunming  2008.3
Kunming  2007.7
Kunming  2003.9
Kunming  2003.9
Kunming  2003.9
Kunming  2003.9
Lanzhou  2012.3
Lanzhou  2012.3
Lanzhou  2010.6
Lanzhou  2011.6
Lanzhou  2009.2
Lanzhou  2009.2
Lanzhou  2009.2
Macau  2005.5
Manila  2015.1
Manila  2015.1
Manila  2008.11
Manila  2003.12
Nanchang  2018.12
Nanjing  2006.1
Seoul  2016.5
Seoul  2016.5
Seoul  2016.5
Seoul  2016.5
Seoul  2009.2
Seoul  2009.2
Seoul  2009.3
Seoul  2006.4
Seoul  2005.9
Seoul  2005.9
Seoul  2005.9
Seoul  2005.9
Seoul  2005.9
Seoul  2005.9
Seoul  2005.9
Seoul  2006.4
Seoul  2006.4
Seoul  2005.8
Shenzhen  2008.1
Shenzhen  2008.1
Shenzhen  2008.1
Shenzhen  2004.8
Taiyuan  2008.7
Ulaanbaatar  2011.5
Ulaanbaatar  2011.5
Wuhan  2007.6
Wuhan  2007.6
Wuhan  2007.6
Wuhan  2007.6
Wuhan  2007.6
Wuhan  2007.6
Wuhan  2007.6
Wuhan  2007.6
Wuhan  2007.6
Wuhan  2007.6
Wuhan  2007.6
Wuhan  2007.6
Xiamen  2010.11
Yangon  2017.1